Actienetwerk GasTerug

Samen nemen we gas terug voor een beter klimaat. Binnen actienetwerk GasTerug komen bedrijven, brancheorganisaties, particuliere initiatieven, overheden, instellingen en nutsbedrijven daarom samen voor de realisatie van energiebesparing.

 

Het actienetwerk bestaat uit acht pijlers met elk een eigen, divers, betrokken team en een trekker van die pijler. Binnen de acht pijlers gebeurt er veel rondom verschillende thema’s. Door het interactieve karakter van het netwerk vindt er veel kruisbestuiving plaats en komen er samenwerkingen tot stand die bijdragen aan het gezamenlijk doel.

 

Elke pijler heeft een eigen pagina, waarop je ziet waar die pijler zich mee bezig houdt. Bij alles wat we doen stellen we onszelf de vragen 'Hoe kunnen we ervoor zorgen dat anderen hier ook baat bij hebben?' en 'Hoe kunnen we het opschaalbaar maken?'. Alles wat we leren en waar anderen baat bij kunnen hebben, delen we op de pijlerpagina's.

 

Heb jij ideeën waarmee je ons en anderen kunnen helpen? Neem contact op met de trekker van de pijler waar het idee bij past of deel je idee op onze kansen-pagina. Zo werken we samen aan een betere toekomst.