Welkom bij onze Nieuwjaarsbrainstorm

Bij GasTerug geloven we in de kracht van collectieve actie om het energieverbruik binnen onze regio te verminderen. De afgelopen tijd hebben we veel aandacht gehad voor het proces. Nu dat allemaal op de rit zit is het tijd om met elkaar de diepte in te gaan. Tijdens de nieuwjaarsbrainstorm delen we inspirerende inzichten, innovatieve strategieën en plannen concrete acties om ons doel te bereiken. Samen smeden we banden, delen we kennis en creëren we een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

πŸ—“οΈ Datum: 30 januari 2024
πŸ•’ Tijd: 15.00 uur tot 18.00 uur
πŸ“Locatie: Rabobank | Polarisavenue 150 | Hoofddorp

Programma

🌿 15:00 uur - Inloop met koffie en thee
Begin alvast met netwerken en neem een kijkje in de Groene Hub van de Rabobank.


🀝 15:30 uur - Welkom
Welkom vanuit de gastheer de Rabobank en maak kennis met de nieuwe directeur van het actienetwerk.

 

πŸš€ 15:50 uur - Power pitches
De verschillende brainstormtafels pitchen de plannen voor 2024 en brainstormonderwerpen. Raak geïnspireerd en krijg alvast eerste inzichten voor de brainstorm.


πŸ’‘ 16:00 uur - Brainstormsessie
Laat je creativiteit de vrije loop tijdens deze diepgaande sessies. Samen brainstormen voor concrete actieplannen die we naderhand terugkoppelen. Wie neemt welk handschoen op? Alleen samen komen we verder.


πŸ”„ 17:00 uur - Haal- en brengsessie
Deel succesverhalen, uitdagingen en kennis met andere leden. Haal waardevolle inzichten op en breng jouw expertise naar voren.


πŸ₯‚ 17:30 uur - Netwerkborrel
Cheers op een geweldige dag! Tijd om nieuwe connecties te maken, verder te praten over de geplande actiepunten en het bezoeken van de groene hub van de Rabobank.

 

Brainstorm tafels

Kantoren

Dit hebben we

 • Lichten uit campagne
 • Routekaarten

 

Hier gaan we ons in 2024 op focussen

 • Door blijven gaan met lichten uit ook blijven attenderen op al deelnemende kantoren
 • Routekaarten blijven aanbieden
 • Meer kantoorgebieden aanhaken
 • Focus op eigenaren
 • Data verzamelen

 

Hier willen we over in gesprek.

 • We hebben die routekaarten, maar hoe voorkomen we dat deze in de la verdwijnen en er niets meer gebeurt? Hoe houden we de gebruikers en eigenaren van die torens nou bij de les en zorgen we dat maatregelen geimplementeerd worden?
 • Meten is weten. Hoe ontsluiten en maken we zichtbaar energiedata van kantoorgebouwen zodat mensen besef krijgen van het verbruik?
 • Hoe kunnen we die eigenaren bereiken en welke kantoorgebieden zijn verder nog interessant?

Zorg

Dit hebben we

 • Persoonsverwarming pilot
 • Actienetwerk zorg & welzijn duurzaamheid
 • Regietafel zorgmaatschappelijk vastgoed
 • Mobiliteit

 

Hier gaan we ons in 2024 op focussen

 • Monitor klimaatvriendelijk werkgedrag
 • Mobiliteit
 • Duurzaamheid volwassenheid
 • Persoonsverwarming
 • Bestuurlijke trekker per regio
 • Duurzaamheidsadviseurs detacheren vanuit zorg en welzijn

 

Hier willen we over in gesprek

 • Hoe kunnen zorgorganisaties regionaal samenwerken aan het besparen van energie?

 • Welke stakeholders hebben de zorgorganisaties nodig om hier samen regionaal stappen in te zetten?

MKB

Dit hebben we

Deurbordjes, 'Welkom de deur is dicht om energie te besparen'.

 

Hier gaan we ons in 2024 op focussen

 • Deurbordjes, zoel in de winter (verwarming) als in de zomer (airco)
 • Terrasverwarming uit, persoonverwarming 'aan'

 

Hier willen we over in gesprek

 • Wat kunnen we bedenken om de bordjes weer verder onder de aandacht te brengen?
 • Wat hebben restaurants nodig om de terrasverwarming uit te zetten, welke middelen kunnen we hiervoor gebruiken?

Kennisdelen

Dit hebben we

 • Netwerkevents
 • Mailings
 • Website

 

Hier gaan we ons in 2024 op focussen

 • Opstellen van kennisgroepen
 • Kennisevents
 • Inventariseren kennis in het netwerk

 

Hier willen we over in gesprek.

 • Hoe kunnen we de kennis uit het netwerk inzichtelijk maken?
 • Op welke manier kunnen we de beschikbare kennis het beste delen?
 • Welke nodige kennis ontbreekt nog en hoe kunnen we hieraan komen?

Innovatie en nieuwe kansen

Dit hebben we

 • Kansen pijler

 

Hier gaan we ons in 2024 op focussen

 • Blijven openstaan voor nieuwe kansen

 

Hier willen we over in gesprek

 • Welke kansen zien we?
 • Waar zit ruimte om deze kansen te pakken?

Impressie

Aanmelden

πŸ—“οΈ Datum: 30 januari 2024
πŸ•’ Tijd: 15.00 uur tot 18.00 uur
πŸ“Locatie: Rabobank | Polarisavenue 150 | Hoofddorp