Nova College: van bewustwording onder studenten tot praktijk

Gepubliceerd op 29 maart 2023 om 07:36

Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda van onderwijsinstellingen. Zo ook op het Nova College dat ruim 130 beroepsopleidingen aanbiedt. Daisy Beelen is practor circulair ondernemen & smart maintenance op het Nova College. Binnen het Nova College heeft zij een goed overzicht over wat er allemaal gebeurt op het gebied van duurzaamheid. En daar vertelt zij ons graag over.

Circulair ondernemen en smart maintenance

Voordat Daisy alles vertelt over de verduurzaming binnen het Nova College legt zij haar functie uit. “Circulair ondernemen en smart maintenance hebben alles met duurzaamheid te maken,” begint ze haar verhaal. “Met smart maintenance bedoelen we dat je het onderhoud slim aanpakt. En dat alles doen we op een slimme manier, we meten ontzettend veel. Door het analyseren van gegevens van trillingssensoren, geluidssensoren, energieverbruik en temperatuur voorspellen we onderhoud. Maar ook door het inzetten van AR kan je de manier van onderhoud uitvoeren effectiever maken. Circulair ondernemen is heel breed. Hierbij kijken we naar onze eigen opleidingen en gebouwen van het Nova College, maar ook naar onze partners. De partners en bedrijven waar onze studenten stage lopen bijvoorbeeld. Als je alleen naar onze opleidingen zou kijken, heb je een erg beperkt veld.”

Van ledlamp tot duurzame horeca

Hoe dat er in de praktijk uitziet, legt Daisy uit. “De kachels staan natuurlijk een graad lager en lampen zijn vervangen door ledlampen. Maar ook hier kijken we naar het duurzaamheidsaspect. We vervangen die lampen alleen als dat ook nodig is of bijvoorbeeld bij een renovatie van een lokaal. We gooien geen goede lampen of spullen weg, dan ben je ook niet duurzaam bezig.”

Ook de horeca-opleiding binnen het Nova College verduurzaamde. “We kijken bij alles, hoe kunnen we dit duurzamer doen? En dan kom je ook bij de horeca uit. Hoe kunnen we bijvoorbeeld nog meer met lokale leveranciers werken voor onze voeding op school? Dat levert veel minder transport op, wat al duurzamer is. Het lijken kleine druppels op een gloeiende plaat, maar als we niet ergens beginnen, komen we nooit tot grote veranderingen die nodig zijn om de klimaatverandering te remmen.”

Bewustwording creëren

Volgens Daisy hoeft duurzaamheid voor studenten geen ver-van-je-bedshow te zijn. “We kijken ook of we bepaalde zaken anders kunnen presenteren, zodat verduurzaming meer gaat leven onder studenten. Als voorbeeld noemt Daisy het scheiden van afval. “De afvalbakken staan nu op de gangen en niet meer in elk lokaal. Dit zijn afvalbakken waarin vuilnis gescheiden wordt. Op deze manier stoppen leerlingen echt om te kijken wat ze in hun handen hebben en in welke bak dat dan moet. En dit is maar een klein stukje van de bewustwording onder studenten waarmee we ook echt bezig zijn. Het zijn de kleine dingen die werken: scheid je afval, fiets naar school en zet die kachel een graad lager. We beginnen klein, zodat de drempel om mee te doen ook lager is.”

Andere benadering

Ook het toevoegen van andere motivaties om iets te doen voor het milieu helpt volgens Daisy bij de studenten. “Het maakt mij niet het uit met welke motivatie studenten binnen ons college iets doen voor het milieu, als ze het maar doen. Daarom vertellen we er ook bij dat verduurzamen echt goed is voor je eigen portemonnee. Of dat er minder onderhoud nodig is als je slim onderneemt, wat op den duur ook voor betere financiën zorgt. Dan gaat men toch net iets harder lopen en het geeft echt meer motivatie. Op die manier maken we het ook praktisch en aantrekkelijk. Win-win.”

Partners ook duurzaam bezig

Niet alleen binnen het Nova College is duurzaamheid belangrijk, ook bij haar partners staat verduurzaming hoog in het vaandel. “Studenten hebben een verplicht onderdeel over duurzaamheid, waarbij ze in hun stage verbeterplannen maken voor de verduurzaming,” legt Daisy uit. “Op deze manier kijken studenten automatisch meer naar de processen en gebruiken van hun stageplek. Hoe kunnen deze met minder energie en minder afval uitgevoerd worden? Ze krijgen veel weerstand, want bedrijven doen het al jaren zo. Toch merken we dat studenten een zaadje planten, waardoor duurzaamheid ook bij die bedrijven op de agenda komt. En onze studenten dragen hieraan bij, geweldig.”

Jeugd klimaatburgemeester

Dat duurzaamheid steeds meer gaat leven onder jongeren van het Nova College blijkt ook uit de allereerste klimaatburgemeester van de gemeente Beverwijk. “Hij loopt rond op het Nova College,” vertelt Daisy. “Deze ambassadeur voor jongeren volgt de opleiding duurzaamheidsadviseur. Hij laat zien dat jongeren ook echt een stem hebben en zelf mee kunnen denken als het om duurzaamheid gaat. Het is goed dat deze functie bestaat en het geeft perspectief. Hij maakt jongeren enthousiast dezelfde studie te volgen en zet het belang van duurzaamheid op hun agenda.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.