Netcongestie Learn & Share

Gepubliceerd op 24 mei 2024 om 22:27

Het elektriciteitsnet is overvol. Dat heeft grote impact op verduurzaming en de economische ontwikkeling. In de eventserie Netcongestie Learn & Share wisselen we kennis uit, verbinden partners aan elkaar, en identificeren welke oplossingen nodig zijn.

Om netcongestie op te lossen, hebben we elkaar nodig. Echte opschaling en versnelling blijkt nog weerbarstig. We zien hierin twee belangrijke uitdagingen:

  • Kennisniveau: Netcongestie is geen nieuw onderwerp meer. Toch weten veel organisaties weinig over de huidige situatie en mogelijke oplossingsrichtingen. Wanneer meer partners op de hoogte zijn, activeren we een grotere groep stakeholders die met elkaar aan oplossingen kunnen werken.
  • Overzicht: Er gebeurt al veel, zowel landelijk, regionaal als lokaal. Ook Amsterdam Economic Board en ons programma Amsterdam Smart City werken aan initiatieven die raken aan de uitdagingen rondom netcongestie. Een integraal overzicht van activiteiten ontbreekt. Meer inzicht in wat goed werkt en welke stappen mogelijk zijn, is een goed idee. Dan doen we geen dubbel werk.

Programma

Voor dit eerste evenement in de serie zijn we te gast bij ons Network Councillid Alliander. Regio lead Paul van Engelen vertelt over de actuele situatie voor netcongestie in de Metropool Amsterdam. En ook over wat ons te wachten staat.

Na een plenair deel, gaan we uit elkaar in break-out sessies om verder te verdiepen. Aansluitend is er gelegenheid om te netwerken.

Heb je interesse in dit event, of wil je zelf bijdragen? Stuur dan een mail naar noor@amsterdamsmartcity.com.

 Lees er meer over op de website van Amsterdam Economic Board

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.