Gemeente Amsterdam helpt MKB met verlagen van de energierekening

Gepubliceerd op 11 oktober 2022 om 09:33

In augustus 2022 heeft er een pilot plaatsgevonden met energiecoaches en fixers gericht op het klein MKB in de Amsterdamse Dapperstraat. Het doel van de pilot was om uit te vinden of men in staat zou zijn de ondernemers in de Dapperstraat te helpen met het verlagen van de energierekening door energiebesparende maatregelen uit te voeren. 

“Je had niet op een beter moment kunnen komen”
Quote ondernemer Dapperstraat

Werkwijze

MKB-ers in de Dapperstraat kregen een gratis energiescan aangeboden welke in beeld brengt welke maatregelen een ondernemer kan nemen om kleinere en grotere besparingen te realiseren, hoe groot de besparing per maatregel is en wat de gemiddelde terugverdientijd is van de maatregel. Vervolgens installeert een fix-team direct die maatregelen die ter plekke en snel uitgevoerd kunnen worden. Denk aan tochtstrips, LED-verlichting, radiatorfolie en -ventilatoren. Tevens wordt de ondernemer begeleiding aangeboden bij verdere realisatie van verdergaande besparingsmaatregelen. Denk hierbij aan het opvragen en beoordelen van offertes en de aanvraag van subsidies en/of regelingen.

“Ik wist niet dat er ook gas in mijn contract stond, want dat gebruik ik helemaal niet.”
Quote ondernemer Dapperstraat

Resultaten

80% van de MKB-ondernemers (in totaal 44) in de Dapperstraat reageerden positief en zijn geholpen met maatregelen die gemiddeld een directe besparing van 5,5% gas en 5,5% elektriciteit opleveren.

“Ik had niet gedacht dat ik er een paar honderd euro per jaar mee kon besparen.”
Quote ondernemer Dapperstraat

Waarom het klein MKB?

65% van het totale gasverbruik in de Metropoolregio Amsterdam ligt bij bewoners en het klein MKB. Tegelijkertijd is het deze groep waar energiearmoede op de loer ligt ten gevolge van de stijgende gas- en elektriciteitsprijzen. Bovendien – anders dan bij grootverbruikers – is er geen wet- of regelgeving van toepassing die bewoners of het klein MKB stimuleert of verplicht om duurzaamheidsmaatregelen door te voeren.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.