Doorbraken

Het doel van de doorbraakmethode van de doorbraken-pijler is het wegnemen van bureaucratische knelpunten, om zo de  initiatieven voor de energietransitie te versnellen. De pijler probeert de regels weer ten bate te maken van maatschappelijke waarden in plaats van dat deze regels alleen maar in de weg staan. Rules are tools.

Dit doet de doorbraken-pijler door op steeds verschillende niveaus (een woning, wooncomplex of gemeente) op zoek te gaan naar cases die voor een groot vraagstuk staan. Om de doorbraken mogelijk te maken zijn een aantal voorwaarden belangrijk: 

  1. Uitvoering is leidend: het gaat echt om knelpunten vanuit de uitvoering, dat is de basis. Dat betekent dat we niet werken aan thema’s of beleidslijnen of projectdoelen. Niet concepten, maar knelpunten in praktijk.
  2. Eerst doen, dan denken: veel opgaven zijn zo complex dat je er niet uitkomt als je eerst probeert het helemaal te begrijpen. Je kunt dat beter naast iemand gaan staan die vanuit ervaringskennis een oplossing heeft en al doende te ontdekken wat werkt en wat wel of niet waardevol is.
  3. Actieonderzoek: doorlopend afwisselen van gericht werken aan oplossingen en zodra je vastloopt overschakelen naar een analyse en reflectie om te leren wat nodig is om succesvol een vervolgstap te kunnen zetten.

Voor initiatiefnemers uit de stad (ook uit stadhuis) en het bedrijfsleven. Mensen die goede ideeën hebben of ergens tegenaan lopen.

Bij de projecten is altijd 1 casushouder (initiatiefnemer), ambtenaren en eventuele topambtenaren om eventuele doorbraken mogelijk te maken. In elk geval zijn mensen nodig die een klap geven op de ‘systeem doorbraak’ die nodig is. 

Ons aanbod

Wil je graag zelf aan de slag? Download hier stappenplan en de tips en randvoorwaarden voor het laten slagen van jouw idee.

Tips & randvoorwaarden

Tips & Randvoorwaarden - Doorbraakmethode
Afbeelding – 416,4 KB

Stappenplan

Stappenplan doorbraakmethode
Afbeelding – 312,8 KB

LET OP! Aandachtspunten

  • Planbaarheid is een knelpunt. Je weet op voorhand niet welke knelpunt je via welke weg moet gaan kraken. Soms is het na een dag wetteksten lezen duidelijk. Een andere keer moet je lang onderhandelen of lobbyen en duurt het weken of zelfs maanden.
  • Enthousiasme en bereidwilligheid bij gemeenten was het afgelopen jaar fenomenaal bij de doorbraken tot nu toe. Dat kan wel aan van alles liggen (de gemeente, het tijdsgewricht). Veel medewerking, heeft ook tot goede resultaten geleid.
  • In z’n algemeenheid: goede borging aan de bovenkant is essentieel (niet bestuurlijk, maar ambtelijk) – ook bij conflicten, de casuïstiek moet leidend zijn (niet koker of beleidsdoelen).

Dit hebben we al bereikt

Met onze doorbraken-pijler hebben we al drie initiatieven versneld die structureel gas besparen:

1. We hebben een gespikkeld bezit VvE's geholpen met betere financieringsvoorwaarden en de meest kwetsbare huishouders van een vangnet voorzien.
2. We hebben het ROC geholpen om samen met de gemeente en bedrijven statushouders te werven en te matchen aan leerwerkplekken t.b.v. de energietransitie.

3. We hebben energiecoöperaties begeleid in het vormgeven van nieuwe samenwerking met de gemeente (niet via een aanbesteding, maar in gelijkwaardig partnerschap tussen overheid en burgers).

Nieuwsartikelen

VvE Buitendok kiest voor verduurzamingsplan

De ALV van de gemengde VvE, VvE Buitendok, in A’dam Noord (IJplein-buurt) is in mei met grote meerderheid akkoord gegaan met een renovatieplan van 9,3 miljoen euro. Het gaat om 194 woningen; per woning wordt er 48.000 euro geïnvesteerd. Ondanks RvO-subsidie en voordelige lening leidt dit besluit tot een ruime verdubbeling van de VvE-maandbijdrage, van gemiddeld 160 naar 360 euro per maand voor een woning van krap 60 vierkante meter.

Lees meer »

Laetitia Ouillet over de berg hordes op de weg bij verduurzaming VvE

Tijdens haar werk als programmamanager van een aardgasvrije wijk, in de gemeente Schiedam, helpt Laetitia Ouillet een kwetsbare buurt naar een aardgasvrij bestaan. In de wijk waar in totaal 29 Verenigingen van Eigenaren en een woningcorporatie bij betrokken zijn, stuit Laetitia op een web van regels, wetten en moeilijke constructies die de verduurzaming van een VvE ontzettend dwarsbomen. Vandaag legt Laetitia ons uit waarom je tijdens de verduurzaming van een VvE zoveel obstakels tegenkomt en vertelt zij over de beruchte splitsingsakte, de financiering van VvE’s en hoe daar door de pas aangenomen moties (18 april 2023) van de Tweede Kamer hopelijk verandering in komt.

Lees meer »

Maak kennis met... Robert

Het actienetwerk 15% GasTerug heeft haar doel behaald. Om dit succes te vieren, blikken we terug op het jaar met onmisbare personen uit het actienetwerk. Vandaag spreken we Robert Duiveman, het hoofd van de Doorbraak Tafel. En die tafel is hard nodig, want veel initiatiefnemers van verduurzaming lopen vast in een web van regels, wetgeving en financieringsconstructies. Robert en zijn Doorbraak Tafel doorbreken deze bureaucratie. Maar wie is Robert, hoe kijkt hij terug op afgelopen tijd en wat is zijn meest trotse moment?

Lees meer »

Klimaatdoorbraak: verduurzamen binnen de VvE

Ook al zijn er tal van ideeën en plannen om te verduurzamen, het realiseren lijkt soms moeilijker dan gedacht. Als initiatiefnemer loop je vast in regels, wetgeving en financieringsconstructies. Voor bureaucratie is nu geen tijd en daarom helpt de Klimaatdoorbraaktafel binnen het actienetwerk 15% GasTerug burgers en burgerinitiatieven door de bureaucratie heen te breken. En die doorbraaktafel is succesvol. Robert Duiveman, bestuurskundige bij het Instituut voor Publieke Waarden (IPW) en trekker van de doorbraaktafel binnen 15% GasTerug, vertelt in dit artikel uitgebreid over een voorbeeld van een belangrijke klimaatdoorbraak. Dit keer: het verduurzamen van woningen binnen de VvE van een middelgroot complex in Amsterdam-Noord. 

Lees meer »

Neem contact met ons op

Robert Duiveman

Trekker Doorbraakmethode
Instituut voor Publieke Waarden
robert@publiekewaarden.nl
0638292237