Regie, verbinden en opschalen

Regie is een noodzakelijke kernactiviteit voor het vormen en faciliteren van een regionaal actienetwerk gericht op energiebesparing. Met de pijler regie, verbinden en opschalen brengt het netwerk initiatieven tot stand en richten we ons op hoe we die kunnen opschalen. Zo zorgen we ervoor dat initiatieven van de grond komen of groter worden dan ze op dit moment zijn.

Om dit te realiseren, faciliteren we in de basis, zorgen we voor overkoepelend eigenaarschap, zijn we een klankbord en helpen bij verkenning van cross-overs. Op die manier helpen de trekkers van het actienetwerk bij het vooruitdenken over verbreding en opschaling. We richten ons op waar de energie zit en op het tot stand brengen van concrete maatregelen.

Ons aanbod

Opzetten netwerkorganisatie

Wil je zelf ook aan de slag met een netwerkstructuur zodat je vanuit een coalition of the willing energie bespaart? Download onze tips & randvoorwaarden en doe er je voordeel mee.

Tips & Randvoorwaarden - opzetten netwerkorganisatie
Afbeelding – 486,9 KB

Dit hebben we al bereikt

Het belangrijkste dat we bereikten is uiteraard het behalen van ons eerste doel: 15% gasreductie in 2022. Het halen van dit doel was niet de verdienste van enkel deze pijler, maar van het hele netwerk. Toch voelt het logisch om deze mijlpaal bij de pijler regie, verbinden en opschalen te benoemen.

We realiseerden de 15% gasreductie, maar de noodzaak voor het verminderen van het gasverbruik bestaat nog altijd. We zijn er erg trots op dat we in een jaar tijd een netwerk opgezetten dat dermate effectief en goed werkt. Om die redenen gaat het netwerk dan ook door met het strijden voor energiebesparing. 

Nieuwsartikelen

GEZOCHT: Directeur Actienetwerk GasTerug (VERVULD)

De Stichting Actienetwerk GasTerug zoekt een motiverende en verbindende trekker om het actienetwerk verder te laten groeien.Wil jij je sterk maken voor energiebesparing in de metropoolregio Amsterdam? Hou je ervan coalities te smeden die welk project of idee dan ook aangrijpen om zoveel mogelijk energiebesparingsmaatregelen voor elkaar te krijgen? En ben je in staat om daarvoor een succesvolle basis uit te bouwen tot een stabiele netwerkorganisatie? Dan is deze rol bij het Actienetwerk GasTerug iets voor jou!

Lees meer »

Natasja van den Berg: ‘Over 5 jaar moet isolatie volstrekt logisch zijn’

Uit interesse bewoonde Natasja van den Berg, directeur Tertium, in 2022 de eerste bijeenkomst van het netwerk bij. Door de oorlog in Oekraïne is gas steeds duurder en gasbesparing is nodig voor de kosten én het klimaat. Vanuit een opdracht van de gemeente ondersteunde het netwerk x02025 op dat moment al  koplopers in de energietransitie in Amsterdam. Ze laat weten dat ze graag meewerkt aan deze belangrijke missie. Het netwerk x02025 organiseerde de afgelopen jaren  cursussen isolatie en deed actief mee in het netwerk. Natasja kwam namens hen in het regieteam. We zijn nu anderhalf jaar verder en het actienetwerk gaat binnenkort door als stichting. Haar rol als regielid vervalt dan. Samen blikken we terug: hoe kijkt Natasja naar het afgelopen anderhalf jaar van actienetwerk GasTerug en waar ziet ze GasTerug over vijf jaar?

Lees meer »

Regielid Eline Kik: ‘Minder overleggen en nog meer actie’

Het is maart 2022. Door de oorlog in Oekraïne is gas steeds duurder en gasbesparing is nodig voor de kosten én het klimaat. Een oproep tot verbinding van de toenmalig wethouder Marieke van Doorninck leidt tot de geboorte van het actienetwerk GasTerug. Als Eline Kik - (programma)directeur van Green Business Club Nederland en Zuidas - aanwezig is bij de eerste bijeenkomst van het actienetwerk, weet ze meteen dat ze meedoet. Een rol als regielid is voor haar weggelegd. We zijn nu anderhalf jaar verder en het actienetwerk gaat binnenkort door als stichting. Haar rol als regielid vervalt dan. Samen blikken we terug: hoe kijkt Eline naar het afgelopen anderhalf jaar van actienetwerk GasTerug, welke tips geeft zij het nieuwe bestuur en waar ziet ze GasTerug over vijf jaar?

Lees meer »

Josja van der Veer: ‘Het actienetwerk is en blijft een multiplier van goede initiatieven’

Josja van der Veer, directeur en verantwoordelijk voor duurzaamheid binnen de Gemeente Amsterdam, stond vanaf de wieg bij het actienetwerk. Na de inval van Rusland in Oekraïne werd het voor haar snel duidelijk: er moet iets gebeuren. Met 15% gas terug hebben we het gas uit Rusland niet meer nodig. Een oproep tot verbinding van de toenmalig wethouder Marieke van Doorninck leidt tot de geboorte van het actienetwerk GasTerug en een extra rol voor Josja als regielid. Tal van bijeenkomsten, vele acties, grote aantallen betrokkenen en anderhalf jaar later gaat het actienetwerk binnenkort door als stichting. Haar rol als regielid vervalt dan. Samen blikken we terug: hoe kijkt Josja naar het afgelopen anderhalf jaar van actienetwerk GasTerug en waar ziet ze GasTerug over vijf jaar?

Lees meer »

‘Bundeling van krachten en samenwerking zijn cruciaal om energietransitie versneld van de grond te krijgen’

‘Ik vind het belangrijk om de energietransitie versneld door te zetten. De urgentie om klimaatverandering tegen te gaan is overduidelijk. Bundeling van krachten en samenwerking zijn daarbij cruciaal.’ Om die reden werd Jacqueline Cramer vanaf het begin onderdeel van het regieteam van GasTerug. Ze was geen vreemde in de energiewereld; ze raakte betrokken via haar voorzitterschap in de raad van toezicht van 02025 en is ambassadeur circulaire economie.

Lees meer »

Nina Tellegen: ‘Het actienetwerk is ontstaan door gedeelde noodzaak, nu moeten we het structureel maken en voortzetten’

Nina Tellegen is executive director bij Amsterdam Economic Board en is vanaf moment één deel van het regieteam van actienetwerk 15% GasTerug. ‘Gezien de oorlog en de stijging van de gasprijzen, was het heel noodzakelijk om met elkaar iets te doen voor de regio. Als Amsterdam Economic Board is het logisch dat je je daarvoor inzet.’ Haar netwerk met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties werkt daarbinnen al veel samen met de MRA en gemeente Amsterdam. Hierdoor was snel schakelen over de beginselen van het actienetwerk mogelijk. Hoe heeft Nina de afgelopen anderhalf jaar van het netwerk ervaren en waar denkt ze dat het over vijf jaar staat?

Lees meer »

Neem contact met ons op

Pieter Walinga

Trekker Regie, verbinden en opschalen

p.walinga@amsterdam.nl

0653797711