Nina Tellegen: ‘Het actienetwerk is ontstaan door gedeelde noodzaak, nu moeten we het structureel maken en voortzetten’

Gepubliceerd op 19 september 2023 om 15:38

Nina Tellegen is executive director bij Amsterdam Economic Board en is vanaf moment één deel van het regieteam van actienetwerk 15% GasTerug. ‘Gezien de oorlog en de stijging van de gasprijzen, was het heel noodzakelijk om met elkaar iets te doen voor de regio. Als Amsterdam Economic Board is het logisch dat je je daarvoor inzet.’ Haar netwerk met bedrijven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties werkt daarbinnen al veel samen met de MRA en gemeente Amsterdam. Hierdoor was snel schakelen over de beginselen van het actienetwerk mogelijk.

Hoe heeft Nina de afgelopen anderhalf jaar van het netwerk ervaren en waar denkt ze dat het over vijf jaar staat?

Meteen in actiemodus en veel bereikt

‘Wat ik mooi vind, is dat we echt in de actiemodus zijn gegaan, dat we veel met elkaar bereikt hebben. Ja, we zijn 15% minder gas gaan gebruiken, dat doel hebben we gehaald door samen te werken aan concrete acties en het inzetten van communicatie en partijen uit ons netwerk.’

Heel veel energie in de events: daar ontstaan dingen

Als hoogtepunten van het afgelopen anderhalf jaar noemt Nina onder andere de events: ‘Ik vond een aantal daarvan heel leuk, omdat daar écht héél véél energie in zat en omdat er daar echt dingen ontstonden.’ Zo kwamen er plannen de wereld in, mensen die zich daarbij aansloten en werden er gegevens verzameld en gedeeld.’ Daarnaast noemt ons regieteamlid de dataverzameling van Alliander: ‘Je kon daardoor goed zien wat nou echt het probleem was en hoe het doel langzamerhand gehaald werd. Dat werkt heel goed.’

Van regieteam naar klankbordgroep

Wanneer het regieteam binnenkort wordt vervangen door een raad van toezicht, vervallen de functies van de leden van het regieteam. Maar dat betekent niet dat leden uit het regieteam niet meer betrokken zullen zijn. ‘We zullen ons niet meer bezighouden met de dagelijkse uitvoering, maar we hebben afgesproken dat zodra het actienetwerk opereert vanuit een nieuw governancemodel, wij als partners in een klankbordgroep betrokken blijven. We stappen uit de regiegroep en uit het kernteam, maar sluiten met onze kennis aan als dat nodig is.’ Dat is heel waardevol, want de huidige leden van het regieteam hebben veel partners, kennen veel initiatieven en kunnen verbinding leggen op systeemniveau en hun kanalen gebruiken om boodschappen voor het actienetwerk naar buiten te brengen. 

Ontstaan naar aanleiding van de oorlog, nu tijd om volgende stappen te zetten

‘Ik denk dat het heel goed is dat het actienetwerk zelfstandig voortgezet wordt. Het is de volgende stap naar professionalisering. Het netwerk is ontstaan door gedeelde noodzaak, nu moeten we het structureel maken en voorzetten, omdat het past bij wat we als regio aan verduurzaming te doen hebben. Ik hoop dat we over vijf jaar heel mooie resultaten hebben op het gebied van structurele gasbesparing. Gebaseerd op  brede welvaart; dat betekent geen energiearmoede, minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen en dat niet alleen de rijken zonnepanelen op hun dak hebben, maar dat het iets is voor iedereen. Ik zie voor me dat het een rijk netwerk is met heel veel verschillende partners, die zich richten op het brede veld van energiebesparing waar nog heel veel stappen te zetten zijn.' 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.