Natasja van den Berg: ‘Over 5 jaar moet isolatie volstrekt logisch zijn’

Gepubliceerd op 5 oktober 2023 om 09:32

Uit interesse bewoonde Natasja van den Berg, directeur Tertium, in 2022 de eerste bijeenkomst van het netwerk bij. Door de oorlog in Oekraïne is gas steeds duurder en gasbesparing is nodig voor de kosten én het klimaat. Vanuit een opdracht van de gemeente ondersteunde het netwerk x02025 op dat moment al  koplopers in de energietransitie in Amsterdam. Ze laat weten dat ze graag meewerkt aan deze belangrijke missie. Het netwerk x02025 organiseerde de afgelopen jaren  cursussen isolatie en deed actief mee in het netwerk. Natasja kwam namens hen in het regieteam. We zijn nu anderhalf jaar verder en het actienetwerk gaat binnenkort door als stichting. Haar rol als regielid vervalt dan. Samen blikken we terug: hoe kijkt Natasja naar het afgelopen anderhalf jaar van actienetwerk GasTerug en waar ziet ze GasTerug over vijf jaar?

Energiebesparing gepaard met leed

Ook al kijkt Natasja tevreden terug op het afgelopen jaar, bescheidenheid is volgens haar geboden. ‘We moeten bescheiden zijn en blijven. Een groot deel van de energiebesparing is afkomstig uit individuele huishoudens,’ legt ze uit. ‘De energiekosten liepen ontzettend hoog op. Veel huishoudens zijn noodgedwongen en met tranen in hun ogen gestopt met het verwarmen van hun huis. Ook bedrijven moesten stoppen met een deel van hun activiteiten vanwege de hoge rekening. In de output zie je dan dat er veel energie bespaard is, maar dat ging vaak gepaard met leed.’

Ken elkaars kracht

‘Tegelijkertijd zie je in dit netwerk hoe belangrijk het is om bij complexe vraagstukken samen te werken met verschillende organisaties,’ gaat ze verder. ‘Het netwerk heeft expertise, buurten en organisaties aan elkaar gekoppeld. We leerden elkaars kracht kennen en zijn op een andere manier samen gaan werken. Soms kan een gemeente veel betekenen, maar op andere momenten heb je meer aan buurtorganisaties of specialisten. Dat is nu duidelijker en daar ben ik trots op.’ 

Ze geeft een paar voorbeelden. ‘We ondersteunden Zuid-Oost in het geven van energieadviezen. Amsterdammers in die regio kunnen nu makkelijker terecht voor advies over bijvoorbeeld isolatie en lagere energiekosten. Ook vroegen we bijvoorbeeld meer aandacht voor de FIXbrigade, die zie je nu overal in Amsterdam en Nederland. Het krioelt van de Fixers!’ vertelt ze blij. ‘Vooral huishoudens hebben hier iets aan. Het is concreter. Fijn dat huishoudens gratis radiatorfolie kregen. Maar als die radiatorfolie ook nog eens vakkundig wordt gemonteerd, dan heb je er pas echt iets aan.’ 

Gepassioneerde experts vormen het netwerk

Het regieteam geeft het stokje straks door, maar Natasja blijft betrokken. ‘Het thema gaat me aan het hart. Al 20 jaar probeer ik op allerlei manieren en met allerlei initiatieven bij te dragen aan de energietransitie. Als mijn expertise nodig is, dan ben ik daar.’ Over het dagelijks bestuur zegt ze het volgende: ‘Ik geloof minder in die term. We zijn geen ambtenaren. Voor mij is het meer een coalitie van gepassioneerde mensen die vanuit hun hart en ervaringen besluiten dat klimaatverandering een belangrijk onderwerp is. Vrijwilliger of niet: we zijn een netwerk van mensen die energiebesparing belangrijk vinden en we moeten ervoor zorgen dat we elkaar blijven opzoeken.’

Isoleren als doel over 5 jaar

Over 5  jaar hoopt Natasja dat isolatie in de hele Metropoolregio Amsterdam hoog op de agenda staat. ‘Amsterdammers, gebouweigenaren, bedrijventerreinen, woningcorporaties: isolatie is voor iedereen beter. Zowel voor het klimaat als financieel is het erg verstandig de isolatie van woningen en gebouwen goed op orde te hebben. Goede isolatie betekent een lager energieverbruik. En hoe minder we opwekken en nodig hebben, hoe makkelijker we fossiele energie kunnen vervangen voor duurzame energie. Over 5 jaar moet dat volstrekt logisch zijn. Voor iedereen.’

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.