Maak kennis met... Johanna

Gepubliceerd op 25 januari 2023 om 11:18

We hebben een jaar afgerond waarin het actienetwerk een flinke gasreductie in de Metropoolregio Amsterdam realiseerde. Daarom blikken we met de mensen achter het netwerk terug op een succesvol jaar. Vandaag spreken we Johanna Lagarde: de trekker van het onderdeel Zorginstellingen van de Bedrijventerreinen en Zorginstellingen Tafel. Daar geeft zij advies aan zorginstellingen en draagt zij energiebesparende pilots aan, zodat deze instellingen structureel meer energie besparen. Johanna zet energie besparen en verduurzamen op de agenda in zorg en welzijn. Maar wie is Johanna, hoe kijkt zij terug op afgelopen tijd en wat is haar meest trotse moment?

Van gemeente Amsterdam tot Sigra

Johanna Lagarde is al sinds dag één actief in het actienetwerk. “Ik werkte eerst bij de gemeente Amsterdam als programmamanager duurzame organisatie. In die rol was ik betrokken bij de eerste ontmoeting van het netwerk en sindsdien ben ik er gebleven.” De rol die ze nu vervult is anders: “Als ZZP’er werk ik nu voor het netwerk in de organisatie Sigra. Sigra is het regionale samenwerkingsverband van organisaties in zorg en welzijn in de regio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland, Amsterdam en Diemen, Amstelland Meerlanden en Kennemerland. Ik werk daar bij het Innovatielab waar vraagstukken worden opgepakt die organisaties en domeinen overstijgen. Nu sta ik aan kop van de Bedrijven en Zorginstellingen Tafel, maar dan aan het gedeelte van de zorginstellingen.”

Wat doet de Zorginstellingen Tafel?

Johanna: “Als je denkt aan zorginstellingen is dat heel erg breed: van ziekenhuizen en verpleeghuizen voor ouderen, maar ook GGZ-afdelingen en buurtteams. Zij hebben vaak vragen over verduurzaming en energiebesparing. Ik kan deze zorginstellingen wegwijs maken in het aanbod dat er al is vanuit de gemeente of vanuit provincies. Daarnaast zijn er nog twee pilots, Freezerdata en Datagedreven Energiemonitoring, die we graag aandragen bij deze zorginstellingen zodat zij overzichtelijker hebben wat zij verbruiken en hoe ze kunnen besparen. Op het Sigra-niveau is het de bedoeling dat we het thema energiebesparing en verduurzamen op de agenda zetten bij al deze zorginstellingen. Dat doen we door middel van een regisserende en adviserende rol. We koppelen organisaties aan elkaar en verwijzen ze naar de juiste mensen en organisaties.”

Programma duurzame zorg

Johanna is nu bezig met de opzet van een Programma Duurzame Zorg, waarbij energiebesparen een belangrijke pijler is. Met dit programma willen we het draagvlak onder de bestuurders vergroten en de instellingen ondersteunen om duurzaamheid structureel onderdeel te laten zijn van hun beleid. We delen best practices ter inspiratie en om van te leren. Daarnaast hopen we op meer samenwerkingen met nieuwe partners om nieuwe initiatieven te ontplooien en samen tot acties en resultaten te komen. Alleen samen komen we echt verder.”

Trots op bewustwording

“We hebben echt een aantal zorginstellingen wegwijs kunnen maken in hun energieopgave en hun kunnen doorverwijzen naar gratis energieadviestrajecten. We hebben het daar op de agenda gekregen,” geeft Johanna aan. “Toen ik net begon was er een bijeenkomst vanuit Sigra over energie besparen in de zorg. Die opkomst was helaas niet zo hoog, maar we zien bij een aantal van deze instellingen wel progressie omdat we ze hebben kunnen doorverwijzen en verbinden met de juiste bedrijven die ze verder konden helpen. Ook ben ik trots op de samenwerking die ontstaan is met de instellingen en netwerkpartners die dezelfde drive hebben. We zijn vooral blij dat we het op de agenda hebben gekregen en een netwerk hebben weten te vormen. Dat smaakt naar meer.”

Zorg en Welzijn wordt vergeten

Johanna is ook blij dat Zorg en Welzijn steeds meer op de kaart wordt gezet. “Het actienetwerk en sowieso verduurzamen en energie besparen is heel erg gericht op bedrijven, MKB en bewoners. En dat terwijl klimaatverandering veel impact heeft op deze sector. Zorg en Welzijn wordt een beetje vergeten, maar ik heb nu wel het idee dat we er een beetje tussen beginnen te komen. Dan ben ik echt trots op wat al dat hengelen heeft opgeleverd. We proberen mensen op zoveel mogelijk manieren te bereiken en te activeren. Bijvoorbeeld met een nieuwsbrief special over duurzame zorg waarin we zoeken naar succesverhalen. Op die manier laten we de urgentie ook zien aan zorginstellingen die nog niet meedoen.”

Versnelling is nodig

Voor Johanna kan verduurzaming niet snel genoeg gaan. “Ik ben al een tijd bezig met verduurzaming. In principe hadden we al veel verder kunnen zijn. Ik ben blij dat het actienetwerk verschillende sectoren kan laten zien dat het echt anders moet. Het is jammer dat een oorlog dat ons moet laten inzien. Het is zo klaar als een klontje dat het beter is om minder energie te verbruiken, het is nog beter als we helemaal geen gas meer gebruiken. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het mooie aan dit netwerk vind ik dat we het samen doen. Het is niet één sector, we zijn het allemaal.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.