Maak kennis met... Bauke

Gepubliceerd op 20 januari 2023 om 09:14

 

We sluiten een jaar af waarin het actienetwerk een flinke gasreductie in de Metropoolregio Amsterdam realiseerde. Daarom blikken we met de mensen achter het netwerk terug op een succesvol jaar. Vandaag spreken we Bauke de Heer: de trekker van het onderdeel Bedrijventerreinen van de Bedrijventerreinen en Zorginstellingen Tafel. Daar biedt hij energiebesparende pilots aan aan bedrijven en zorgt er op deze manier voor dat zij structureel meer energie besparen. Maar wie is Bauke, hoe kijkt hij terug op afgelopen tijd en wat is zijn meest trotse moment?

 

Synnovem

Bauke is adviseur bij Synnovem en geeft daar economisch en duurzaamheidsadvies aan overheden en bedrijven in heel Nederland. Via een collega rolde hij in oktober het netwerk in. “Deze collega werkte voor de Metropoolregio Amsterdam via Projectbureau Herstructurering Bedrijventerreinen (PHB). Zij zijn al structureel bezig met het verduurzamen en verbeteren van de kwaliteit van de bedrijventerreinen. Bij het Actienetwerk hadden ze nog iemand nodig die de trekker wilde zijn van de bedrijventerreinen tafel. En dat is nu net een onderwerp dat mij goed ligt: verduurzaming aanjagen. Ik ben erg voorstander van eerst beginnen met energiebesparing. Dat roep ik bij elke opdracht.”

Wat doet de Bedrijventerreinen Tafel?

Bauke geeft aan dat er al erg veel gedaan wordt op bedrijventerreinen op structureel niveau. “Op veel bedrijventerreinen wordt er door lokale organisaties al verduurzaming aangejaagd.. We zijn gaan kijken: wat kunnen wij hier aan toevoegen zonder dat we wéér zo’n partij zijn waar bedrijven mee in gesprek moeten? We wilden iets toevoegen aan de bestaande structuren. Zodat deze bedrijven in de basis meer energie besparen. Zo zijn we op twee pilots gekomen die we bij zoveel mogelijk bedrijven proberen te uit te voeren. Met de pilots proberen we om van domme gebouwen en installaties slimme gebouwen en installaties te maken en op deze manier inzicht te geven in het energieverbruik. Met data-analyse is het mogelijk advies te geven: hoe kan je nu echt besparen? We benaderen deze bedrijven zelf, maar we krijgen ook aanmeldingen via de warme contacten die ondernemers al hebben. Wanneer de resultaten van de pilots duidelijk worden, wordt dit vervolgens breed gecommuniceerd om ook aan andere ondernemers duidelijk te maken dat deze besparingstechnieken werken.”

Pilot 1: Freezerdata

Freezerdata, de eerste pilot, is gericht op koel- en vriesinstallaties. Deze pilot richt zich voornamelijk op bedrijven die een behoorlijk deel van hun energiekosten kwijt zijn aan koeling of vriezers. Elwin van der Klis, nauw betrokken bij de bedrijventerreinen tafel, vertelde al eerder aan het actienetwerk wat de de pilot inhoudt: “We plaatsen een module in de koelinstallatie dat allemaal real-time data ophaalt. En die module ziet dan bijvoorbeeld of de deur te lang openstaat of dat de deurrubbers lek zijn, waardoor er kou weglekt en de installatie harder moet werken dan strikt noodzakelijk is. Maar ook of de motor op een te hoog vermogen draait, waardoor de koeling meer energie vraagt dan noodzakelijk. We letten op het gedrag en de koelinstallatie zelf. Zo pakken we gericht problemen aan binnen zo’n koeling.”

Pilot 2: Energiemanagementsystemen

Bauke vertelt over de tweede pilot: “Deze noemen we de pilot energiemanagementsystemen. Daar monitoren we het energieverbruik op 15-minutenniveau van een bedrijf voor een jaar. Op basis van deze data is te zien waar er aanpassingen in het gedrag nodig zijn. Of er is te zien dat er een energielek is, doordat er gekke pieken in de nacht zijn terwijl het kantoor dicht is bijvoorbeeld. Afhankelijk hoeveel een bedrijf al doet, kan een bedrijf vaak 20% of meer energie besparen door deze aanpassingen.”

Met beide pilots willen ze zoveel mogelijk bedrijven bereiken. “In beide pilots hebben we niet alleen de doelstelling tot regionale spreiding, maar ook sectorale spreiding. Dus van een visserij en snackbar tot een farmaceutisch bedrijf gespecialiseerd in de behandeling van kanker. Het gaat alle kanten op, dat is ook wel heel mooi. Zo zie je dat het echt in elke sector nut heeft om te gaan meten en energie te besparen,” vertelt Bauke.

Energie besparen is ruimte voor nieuwe ontwikkeling

Bauke geeft het belang van energiebesparing aan voor ondernemers op bedrijventerreinen: “Het scheelt niet alleen ontzettend in de kosten, door energie te besparen is er ook ruimte voor nieuwe ontwikkeling en groei. Met de pilot energiemanagementsystemen proberen we nu ook de mogelijkheden voor onderlinge energiedeling op bedrijventerreinen inzichtelijk te maken. Door clusters bedrijven aan te sluiten, wordt duidelijk wat de piekmomenten in het verbruik zijn en wanneer de meeste energie wordt opgewekt. Ook voor netcongestie is het belangrijk om energieverbruik inzichtelijk te maken en zoveel mogelijk te besparen. Dit biedt meer ruimte op het net, waardoor nieuwe ontwikkeling ook sneller weer mogelijk zijn. Hoe meer je bespaart, hoe meer ruimte er is om nieuwe dingen te doen.”

Inzicht geven en het gesprek beginnen

Bauke is trots op de al gevoerde gesprekken met de ondernemers uit al die diverse bedrijven. “We hebben ze echt nieuwe inzichten kunnen geven.” Volgens Bauke is de energiebesparing op bedrijventerreinen een win-win-situatie. “Een win voor het klimaat en een win voor de portemonnee van de ondernemers. Daarnaast hebben we er doorgaans geen nieuwe materialen voor nodig, het is vaak vrij eenvoudig. Het is belangrijk dat bedrijven weten wat ze op dagbasis verbruiken en waar hun grootste energieverbruikers zitten binnen het bedrijf. En dat maken wij nu inzichtelijk.”

Bedrijven kunnen zich nog aanmelden voor de pilots en mailen naar bauke@synnovem.nl.

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.