Rian Muijsers: ‘Wij helpen ondernemers in Amsterdam met verduurzamen’

Gepubliceerd op 24 oktober 2023 om 10:07

Afgelopen netwerkevent zochten we samen naar innovatieve duurzame oplossingen om het energieverbruik binnen de Metropoolregio Amsterdam te verminderen. Ook Rian Muijsers, werkzaam bij Economische Zaken en Cultuur van de gemeente Amsterdam en programmamanager Verduurzaming Zakelijke Markt, deed daar verhaal. Het programma heeft al vele ondernemers geholpen met energiebesparing en daardoor besparing op de kosten. Maar wat doet de gemeente concreet om kleine ondernemers te helpen? En hoe komen ondernemers in aanmerking voor hulp en informatie zoals een energiescan?

Van bakker tot kantoor

Met het programma Verduurzaming Zakelijke Markt helpt de gemeente bedrijven actief met verduurzamen door het aanbieden van bijvoorbeeld gratis energiescans en begeleiding. ‘Zo zorgen we ervoor dat verduurzaming binnen het bedrijfsleven zo makkelijk mogelijk gaat en  dat iedereen mee kan doen,’ geeft Rian aan. ‘We richten ons op alles wat niet-industrieel is, een erg brede groep. Dat varieert van winkels, horecabedrijven en kantoorverzamelgebouwen tot bedrijven op bedrijventerreinen en de bakker op de hoek.’

Informeren

Het programma werkt vanuit vier pijlers, waarvan informatie verstrekken de eerste is. ‘Wat zijn bijvoorbeeld de wettelijke verplichtingen, zoals het hebben van een energielabel C? Maar ook: weten bedrijven dat ze leningen en subsidies kunnen aanvragen en waar dat dan kan?’ legt Rian uit.

Ondersteunen

Rian legt uit dat de tweede pijler ‘ondersteunen’ helpt bij vragen over hoe je als ondernemer energie kunt besparen. ‘We hebben een gratis energiescan die iedereen kan aanvragen. Zo zien bedrijven snel wat ze nu kunnen doen om te verduurzamen en om energie te besparen. Dat kan makkelijk zijn zoals het vervangen van de lampen, maar er komen ook grotere maatregelen uit. Een ondernemer kan dan zelf bepalen wat ze hiermee willen én kunnen doen.’

Niet elke ondernemer heeft de middelen en mogelijkheden om meteen actie te ondernemen. ‘Voor ondernemers in een kwetsbare positie in bepaalde gebieden in de stad doen we meer. Hier zetten we de zogenaamde advies- en fixteams in. Een team vergelijkbaar met de FIXbrigade voor bewoners, maar dan voor ondernemers,’ legt ze uit. ‘Met een budget van 800 euro kijken we welke directe maatregelen we meteen kunnen nemen. Wij benaderen deze kleine ondernemers zelf.’

Samenwerken

In de derde pijler ‘samenwerken’ kijkt het programma naar bijvoorbeeld gebiedsgerichte aanpakken op bedrijventerreinen. ‘We proberen nieuwe acties met lokale ondernemers op te zetten. Daarbij kijken we naar bedrijven in Amsterdam en Weesp,’ geeft Rian aan.

Reguleren

In de laatste pijler ‘reguleren’ staat controle van wettelijke verpichtingen door grote(re) bedrijven centraal. ‘Nemen ze maatregelen die leiden tot het verplichte energielabel C en zo niet, waarom niet?’ legt Rian uit. ‘Voor het toezicht en handhaving zijn de Omgevingsdienst en stadsdelen aan zet, maar we bieden vanuit de gemeente ook een energielabel- en maatwerkadvies om tot dat label-C of hoger te komen.’

Bewustwording

Geen pijler, maar wel erg belangrijk volgens Rian is bewustwording. ‘Zodra je als ondernemer weet wat je energieverbruik is en wanneer dat plaatsvindt, kun je er echt iets aan doen,’ zegt ze. ‘We willen dat ondernemers en klanten bewust worden van hun energieverbruik. Vorig jaar is er vanuit het programma samen met het actienetwerk een initiatief gestart om winkeldeuren te sluiten. Een makkelijk idee met een grote uitkomst.’

Rian sluit af: ‘Met het oog op de winter en de onzekere gasprijzen is het van belang dat we onze krachten weer bundelen in de toekomst en samen met ondernemers kijken waar er nog winst zit.’

 

Voor meer informatie over verduurzamen voor bedrijven of de aanvraag van een gratis energiescan kijk je op: https://www.amsterdam.nl/duurzaamondernemen

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.