Erik Versnel opent de Nieuwjaarsbrainstorm: wat is de rol van de Rabobank?

Gepubliceerd op 25 januari 2024 om 12:35

Duurzaamheid staat hoog op de agenda van de Rabobank, de host van onze  Nieuwjaarsbrainstorm op 30 januari 2024.  Erik Versnel, voorzitter van het directieteam van de Rabobank in de Metropoolregio Amsterdam (MRA), opent de netwerkbijeenkomst. Als trekker van het thema energietransitie in de MRA binnen de bank belicht hij de rol van de bank voor verdere verduurzaming met een nadruk op partnerships en projecten binnen de MRA. In dit korte interview geeft Erik ons alvast een tipje van de sluier.

Naadloze aansluiting

Op de vraag hoe het Actienetwerk aansluit op de visie van de Rabobank antwoordt Erik zonder twijfel: ‘Naadloos. Het initiatief valt en staat met gelijkgestemden die elkaar hebben gevonden en concreet gaan samenwerken. En dat past goed bij het DNA van ons als coöperatieve bank.’ Erik geeft aan dat hij vanaf dag één enthousiast was over het netwerk: ‘Ik zei meteen: dit moeten we steunen en een bijdrage leveren waar mogelijk.’

Duurzaam wonen en ondernemen

De Rabobank zet zich binnen de MRA extra in op het gebied van duurzaam wonen en duurzaam ondernemen. ‘De bebouwde omgeving biedt in deze regio veel mogelijkheden voor impactvolle verduurzaming. We financieren natuurlijk woningen, maar ook commercieel vastgoed. Bij zowel zakelijk, particulieren en andere klanten is is duurzaamheid een vast onderdeel in het gesprek. Verder financieren we de opwek van duurzame energie of verduurzaming van bedrijfsprocessen: dit varieert van een zonnepaneel tot een elektrische bestelwagen,’ vertelt Erik.

Naast individuele duurzame investeringen richt de Rabobank zich ook op het verduurzamen van bedrijventerreinen. Erik: ‘Bedrijven die samen willen werken in energieverbruik of investeren in verduurzaming , helpen we met oprichten van een zakelijke energiecoöperatie of met financieringen, zodat zij verder groeien en verduurzamen.’

Partnerships en energiecoöperatie 

Dat samenwerken belangrijk is voor de energietransitie, duidt Erik door te vertellen over de coalitie voor energiecoöperaties “COOPCentraal”. ‘COOPCentraal, verbindt jongeren en energiecoöperaties om de democratisering van de energievoorziening te versnellen. Deze nieuwe coalitie waar de Rabobank initiatiefnemer van is, bestaat uit een mix van bedrijven, overheid, kennisinstellingen en energiecoöperaties. De kwartiermaker van de coalitie sluit ook tijdens de netwerkbijeenkomst.

Tot slot heeft de Rabobank diverse partnerships met initiatieven zoals netwerkorganisatie 02025, de FIXbrigade maar ook ondernemersverenigingen, zoals de ORAM en AYOP. ‘De energietransitie is een combinatie van meer duurzame opwek en minder gebruik. Voor dat laatste onderwerp is het actienetwerk een impactvol initiatief,’ legt Erik uit.

Bezoek de Nieuwjaarsbrainstorm op 30 januari

Het netwerkevent vindt plaats in de Duurzaamheidshub van de Rabobank in Hoofddorp. ‘Een inspirerende ruimte waarin je een aantal voorbeelden ziet om je woning of kantoor te verduurzamen. Denk aan isolatie, zonnepanelen of warmtepompen maar ook elektrificatie van transport. In deze ruimte raak je geïnspireerd en leer je hoe bepaalde aspecten van duurzaamheid werken en hopelijk stimuleert het mensen in de verduurzaming,’ legt Erik uit.

 

Benieuwd naar het verhaal van Erik en de Duurzaamheidshub in Hoofddorp? Meld je hier aan

 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.