Orin Tijsse Klasen over innovatiebeleid, subsidies en talloze mogelijkheden

Gepubliceerd op 8 juni 2023 om 15:41

Orin Tijsse Klasen werkt voor TKI Urban Energy, een stichting die zich richt op innovatiebeleid en innovatiesubsidies. Het team van Orin houdt zich bezig met de verduurzaming van de gebouwde omgeving en rapporteert wat de huidige stand van zaken is qua innovaties. Ook kijken zij wat de doelstellingen voor 2030 en 2050 zijn en welke innovaties nodig zijn om die doelstellingen te halen. Orin bezocht ruim 500 utiliteitsgebouwen en weet dus waar energiebesparende mogelijkheden zitten. In dit artikel neemt Orin ons mee in hoe TKI Urban Energy te werk gaat en wat er allemaal al mogelijk is qua innovaties.

Vier innovatieprogramma’s

Orin legt uit dat TKI Urban Energy werkt met 4 innovatieprogramma’s. “Het eerste innovatieprogramma gaat over zon en wind op land. Het tweede innovatieprogramma gaat over de versnelling van energierenovaties. Hoe beperk je bijvoorbeeld de warmtegraad en het energieverbruik? Een ander innovatieprogramma houdt zich bezig met duurzame warmte en koude. En het vierde innovatieprogramma gaat over de elektrificatie van het net en slimme energie-uitwisseling.”

Orin gaat door: “Deze vier programma’s vormen de basis van TKI Urban Energy. Vanuit hier stellen we programma’s samen waarin we samen met markt, overheid en kennisinstellingen beschrijven welke innovaties nodig zijn om de klimaatdoelstellingen te halen. Dit vormt in veel gevallen ook de basis voor het wel of niet krijgen van innovatiesubsidies (die vaak vanuit RVO gegeven worden). Ook andere partijen gebruiken onze input voor het innovatiebeleid.”

Kennis delen

Zodoende is Orin ook veel bij innovatieprojecten betrokken. “We adviseren innovatoren inhoudelijk bij hun projectvoorstellen en helpen bij hun aanvragen, maar we kunnen ook helpen door de juiste partijen aan elkaar te verbinden. Mocht je die subsidie ontvangen, dan verwachten we ook dat je de kennis en ervaring van zo’n traject deelt. Zo verspreiden we meer kennis en helpen we anderen. Hierdoor zien we ontzettend veel innovaties voorbij komen. Deze innovaties delen we graag met anderen en plaatsen we op www.uptempo.nu. Daar kunnen ook mensen die geen gebruik maken van subsidies hun innovaties delen. Het wordt zo heel snel duidelijk dat er heel veel mogelijk is qua innovaties in Nederland. Van groene daken, lichtgewicht zonnepanelen tot je gebouw verlichten met solar tubes of energie opwekken met zonne-energie opwekkende gevels.”

Optimaliseren

Orin legt uit dat optimaliseren van klimaatinstallaties in eerste instantie ontzettend belangrijk is in de weg naar het besparen van energie. “Stel je systemen goed af en zorg voor zo min mogelijk onnodig energieverbruik zonder in te leveren op een goed binnenklimaat. Een innovatie die we vaak zien is het inregelen en optimaliseren van de gebouwbeheersystemen met AI. Meet beter en slimmer, verzamel de data en stel je installaties slimmer in. Zeker met het huidige arbeidstekort kunnen slimme algoritmes uitkomst bieden om klimaatinstallaties slimmer in te regelen. Soms zit hier ook een stukje hardware aanpassing bij dat niet moeilijk hoeft te zijn. Dit soort optimalisaties voer je makkelijk uit en je hebt er vaak weinig nieuws voor nodig.” Orin merkt wel op dat het bij verouderde gebouwbeheersystemen en sensoren een stuk ingrijpender is.

Ook vertelt Orin over afgiftesystemen. “Hoe kan je afgiftesystemen beter laten functioneren? De oplossing kan makkelijk zijn. Pas bijvoorbeeld radiator ventilatoren toe. Op die manier kun je efficiënter warmte en kou afgeven en de aanpassingen zijn niet groot”.

Kleine aanpassingen

In veel gebouwen staat de temperatuur al een graadje lager. Orin: “Je hoeft niet altijd het hele gebouw of bijvoorbeeld een bedrijfshal op 19 à 20 graden te verwarmen. In het ene gedeelte lopen mensen in werkkleding, in een ander gedeelte zit men stil aan een bureau. Het is logisch dat deze groepen naar een andere temperatuur verlangen.”

Ook deze verschillen kun je makkelijk aanpakken volgens Orin. “Denk aan lokaal bijverwarmen met infrarood panelen, stoelen die warmte afgeven, de grond bedekken met matten om geen warmte te verliezen of bijvoorbeeld warmtepanelen lokaal aanbrengen bij de mensen die het koud hebben. En wat we ook niet moeten vergeten: warmte stijgt op. Dat betekent dat je makkelijk ventilatoren aan het plafond kunt aanbrengen die de warmte weer naar beneden blazen. En in de zomer kunnen we dit weer omdraaien en zorgen die ventilatoren ervoor dat het onderin lekker koel blijft. Het is een kwestie van zoeken naar de balans.”

Wacht niet, er kan al heel veel

Volgens Orin zijn een groot aantal doelstellingen ook te halen met de huidige beschikbare technologieën. “Mijn advies is om niet te wachten met het verduurzamen van je kantoor, gebouw of zelfs huis. Wacht niet op grootschalige innovaties die magischerwijs de energietransitie oplossen. Er zijn al zo veel, bestaande technologieën en makkelijk door te voeren innovaties. Denk aan kleinere maatregelen en het optimaliseren van het bestaande en gedragsverandering. Ga nu aan de slag, dat is echt een boodschap die ik iedereen wil meegeven.”

Kijk op www.uptempo.nu voor meer dan 175 innovatieve oplossingen om woningen en 124 innovaties om utiliteitsgebouwente verduurzamen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.