Maak kennis met... Marc

Gepubliceerd op 4 januari 2023 om 10:44

We zijn een nieuw jaar in gegaan en daarom blikken we met het actienetwerk 15% GasTerug terug op 2022. Vandaag spreken we Marc van Gemert die samen met Adilia Roda het netwerk regisseert. Samen met de regie- en kerngroep zorgt Marc ervoor dat er de acties om 15% gasreductie binnen de Metropoolregio Amsterdam te realiseren, in goede banen worden geleid. Maar wie is Marc, hoe kijkt hij terug op afgelopen tijd en wat is zijn meest trotse moment?

Regisseur van het netwerk

In het voorjaar van 2022 werd Marc door Josje van der Veer, directeur Ruimte en Duurzaamheid bij de Gemeente Amsterdam, gevraagd het netwerk op te bouwen en aan te sturen. Nu regisseert Marc het netwerk en houdt hij zich met alle groepen bezig. “We proberen partijen te motiveren, nieuwe partijen aan te haken, kansen te zien en mensen te activeren en aan te sporen ook mee te doen in het netwerk. Dit doe ik samen met Adilia en het kernteam,” vertelt hij. “Mensen komen naar ons toe voor hulp bij beslissingen. Gaan we die kans pakken of laten we deze gaan? En past iets binnen de aanpak van het netwerk?”

Vandaag doen, morgen resultaat

Het is volgens Marc belangrijk in het achterhoofd te houden dat het gaat om een actienetwerk. “Het is belangrijk te weten dat we geen beleid maken en we nemen geen taken over die al uitgevoerd worden. We zijn een actienetwerk en we willen nu actie. We proberen tot versnelling te komen. En zodanig snel dat mensen er al dit stookseizoen profijt van kunnen hebben. Dat ze inderdaad genieten van lagere stookkosten. En daarvoor moeten we een bepaalde manier van handelen laten zien en niet vervallen in je reguliere manier van werken. Daarbij richten we ons op het hier en nu. Wat kunnen we vandaag doen, zodat we morgen resultaat hebben? Maar wel met structurele maatregelen, zodat je daar de komende jaren profijt van hebt.”

Activeren en verbinden

Marc is trots op het netwerk. “We hebben zoveel mensen weten te bereiken en te activeren. Zoveel verschillende mensen met zoveel verschillende partijen gingen afgelopen tijd met elkaar aan de slag. We hebben het over grote bedrijven, brancheorganisaties, particuliere initiatieven, bewonersinitiatieven en lokale overheden. In zo’n actienetwerk verbind je eigenlijk geen partijen en organisaties aan elkaar. Het is groter dan dat. Het is mensen aan elkaar verbinden die gedreven zijn met dezelfde motivatie. Al die mensen brengen in hun eigen branche of organisatie verandering aan, iets dat zeker niet automatisch gaat. Dat is echt hard werken. We hebben elkaar nodig om die knop om te zetten.” Volgens Marc is het daarom ook belangrijk dat je niet alleen in actie komt en handelt, maar het ook laat zien en er over wil praten. “Dat is het campagnematige van het netwerk waarmee we solidariteit tot uitdrukking brengen, ongeacht wie je bent: een bewoner, een CEO van een groot bedrijf, een kroegbaas, een hoofd P&O van een overheid of een locatiemanager van een zorginstelling.”

Aandacht voor kleine MKB

Ook de aandacht voor de kleine MKB springt voor Marc uit het oog. “De slager, de bakker, de groenteboer en de kroeg op de hoek. Zij hebben echt de eindjes aan elkaar moeten knopen. Ook zij hebben behoeften om geholpen te worden. Vaak komen ze er zelf niet aan toe wegens personeelstekort, hoge inflatie, corona en dan nu die extreem hoge energielasten. Dan moet je als MKB echt zorgen dat je niet ten onder gaat. Deze kleine bedrijven zijn echt belangrijk voor stad en dorp: ze maken onderdeel uit van de lokale sociale infrastructuur. Ook deze MKB proberen we te helpen. En daar heb ik wel echt goede hoop in.”

Praktische hulp

“We willen deze kleine bedrijven ook echt op een hele praktische manier helpen,” geeft Marc aan. Hij verwijst hierbij naar Jungle Amsterdam die de FIXbrigade opzette. “Samen met hen en Klimaatroute hebben we een pilot gedraaid en nu proberen we op te schalen in Almere, Haarlem, Zaanstad en Wijdemeren. We proberen gaandeweg een onderneming op te bouwen die een fix-aanbod voor het kleinere MKB ontwikkelt en aanbiedt. Dat is heel dienstverlenend en eigenlijk ontzorgen. We hopen binnenkort in de regio FIXteams te hebben die naar bedrijven toe gaan en het vertrouwen hebben van winkelier of kroegbaas. Een dergelijk aanbod zouden we ook voor zorginstellingen willen laten opbouwen. Met een focus op de ouderenzorg, jeugdhulp, residentiele inrichtingen. Heel klein, heel praktisch maar met een grote impact.”

Sociale beweging

Marc denkt vaak na over wat nu werkt om mensen te bewegen tot actie en tot snel te handelen. “En daar liggen vaak drempels. De energietransitie en de opgave die we hebben in kader van klimaat worden bijvoorbeeld vaak technisch opgepakt, terwijl je het ook moet benaderen als een sociale opgave. We moeten op een praktische manier, zoals gedragsaanpassing, kijken naar wat we kunnen doen. En hoe kunnen elkaar hierbij helpen? Ik denk dat dit actienetwerk hier heel goed mee kan helpen. Het is een sociale beweging.”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.