Zorgorganisatie Sigra aan de slag met verduurzamingsopgave zorg en welzijn

Gepubliceerd op 21 november 2022 om 11:15

Alle beetjes helpen in de energietransitie, maar het ene net een beetje meer dan het andere. Eén daarvan is de zorg- en welzijnssector, die goed is voor zo’n 7% van de totale CO2-voetafdruk in Nederland. Het grootste deel van de uitstoot wordt veroorzaakt door de verwarming van gebouwen. Om de pakweg 11 Mton aan uitstoot in deze sector te reduceren, staat deze voor een flinke verduurzamingsopgave. Als lid van ons actienetwerk, helpt de overkoepelende zorgorganisatie Sigra organisaties in haar sector bij het besparen van energie. Zo wil ze de verduurzaming in de zorg- en welzijnssector in Noord-Holland versnellen. Hoe doet Sigra dat, waar ligt de grootste uitdaging en wat is het streven? Daarover spraken wij met Oddy Folgerts, adviseur bij Sigra.

Energiescans, energiebespaarplannen en inzicht in financieringsmogelijkheden

“Klimaatverandering lijkt de gezondheidswinst van de afgelopen vijftig jaar te ondermijnen. Als de grootste sector in Nederland kan de sector zorg en welzijn een belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-reductie. Duurzaamheid gaat hand in hand met gezondheid en welzijn als we ons hiervoor inzetten,” vertelt Oddy. Om ervoor te zorgen dat zorg- en welzijnsorganisaties aan de slag gaan met het besparen van energie voor hun vastgoed werkt Sigra samen met de gemeente Amsterdam, Metropoolregio Amsterdam, Amsterdam Economic Board en de provincie Noord Holland. “Sigra en de gemeente Amsterdam organiseren bijeenkomsten voor zorg- en welzijnsorganisaties. Tijdens deze bijeenkomsten informeren en enthousiasmeren we deelnemers voor de energiescan voor gebouwen van de gemeente Amsterdam om vervolgens een energiebespaarplan op te stellen. Ook helpen we zorg- en welzijnorganisaties bij het concretiseren van zo’n plan en het wegwijs maken in de financieringsmogelijkheden die er zijn,” legt Oddy uit.

Flinke stappen bij ziekenhuizen, uitvoerende handjes en financiën zijn een uitdaging

In het nemen van energiebesparende maatregelen zijn sommige deelnemers al een stuk verder dan andere, en ook is het ene proces een grotere uitdaging dan het andere. “We merken dat de ziekenhuizen vaak al flinke stappen hebben gezet. We proberen alle organisaties in zorg- en welzijn te helpen.” Volgens Oddy liggen de grootste uitdagingen in dit verduurzamingsproces bij het organiseren van de uitvoerende ‘handjes’ en de financiële middelen voor de uitvoering van de maatregelen. “Het verduurzamen van vastgoed vraagt om een flinke investering. Dit is vaak een grote opgave voor zorg- en welzijnsorganisaties.”

Betere sectoroverstijgende samenwerking om doelstellingen te behalen

“We streven ook naar een betere en domein- en sectoroverstijgende integrale samenwerking om gezamenlijk een stuk slimmer, met inzet van data en technologie, onze doelstellingen te behalen. Sigra faciliteert haar leden in alle domeinen bij het behalen van doelstellingen en wil zo bijdragen aan de overheidsdoelstelling van 49% CO2-reductie in 2030 en 95% CO2-reductie in 2050.”

Meer weten of hulp nodig van Sigra?

Wil jij ook advies van Sigra? Sinds oktober is Johanna Lagarde de programmamanager Duurzame Zorg voor het Sigra Innovatielab. Johanna is het aanspreekpunt voor de zorg- en welzijnsorganisaties die zelf aan de slag willen gaan met hun energie- en duurzaamheidsopgave. Neem voor meer informatie contact op met een van deze personen. Daarnaast zijn Robert Thijssen en Oddy Folgerts binnen Sigra beschikbaar voor het thema Duurzaamheid.

Bron: Sigra – Aan de slag met de energie- en duurzaamheidsopgave in zorg en welzijn

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.