Maak kennis met… Oddy Folgerts, de nieuwe trekker van de Zorginstellingen pijler

Gepubliceerd op 18 september 2023 om 09:44

Het actienetwerk GasTerug gaat door. We hebben nieuwe doelen, nieuwe plannen en we verwelkomen nieuwe gezichten. Zo ook Oddy Folgerts, de trekker van de nieuwste pijler: Zorginstellingen. Via het samenwerkingsverband Sigra geeft Oddy advies aan zorginstellingen en welzijnsorganisaties en draagt zij energiebesparende pilots aan. Vandaag vertelt Oddy ons over de nieuwste plannen van de pijler Zorginstellingen en voor welke uitdagingen zij komen te staan. 

Sector Zorg en Welzijn goed voor 7% CO2-uitstoot 

Oddy houdt zich binnen Sigra vooral bezig met verduurzamen van de sector Zorg en Welzijn. ‘Deze sector is namelijk verantwoordelijk voor 7% van de CO2-uitstoot in Nederland en zorgt daarnaast voor een hoop afval. Op deze manier draagt Zorg en Welzijn aan de ene kant bij aan het beter maken van mensen, maar aan de andere kant ook aan het ziek maken van mensen.  Het grootste gedeelte van de CO2-uitstoot komt nu van het verwarmen van gebouwen. Gelukkig doe ik dit niet alleen, maar met mijn collega’s Robert Thijssen en Hester Hofman die zich ook aansloten bij het actienetwerk. De komende tijd geven we duurzaamheid binnen Zorg en Welzijn echt een boost.’ 

Regionale samenwerking

Voor duurzaamheid in de zorg is samenwerking volgens Oddy belangrijk. ‘Op het moment zetten we een governance structuur op, waarbij we in de Sigra-regio in Noord-Holland vijf bestuurlijke trekkers aanwijzen. Zij gaan in de regio’s Amsterdam, Amstelland & Meerlanden, Kennemerland, Zaanstreek-Waterland en Noord-Holland Noord aan de slag met duurzaamheid,’ legt Oddy uit. ‘Daarnaast hebben we een actienetwerk duurzaamheid opgericht. Hierin bespreken we niet alleen best practices en duurzame thema’s, zoals energie besparen, maar kijken we ook waar samenwerking mogelijk is. Hoe kunnen we regionaal samenwerken over verschillende zorg- en welzijn domeinen heen? Die samenwerkingsverbanden komen steeds meer op gang.’

Innovatieve energiebesparing

Natuurlijk kijken Oddy en haar team naar de manier waarop ze gebouwen verwarmen. ‘Via de gemeente Amsterdam bieden we energiescans aan aan zorg- en welzijnsorganisaties. Zij gaan naar de locatie en geven dan advies over energiebesparing. Wat kunnen zij op de korte en lange termijn doen in het gebouw om resultaat te behalen?’ vertelt Oddy. ‘Maar we kijken ook zeker naar innovatieve manieren om te besparen. Mijn collega Robbert houdt zich bijvoorbeeld bezig met het verwarmen en verkoelen van mensen in plaats van gebouwen. Hij onderzoekt de vraag: waarom moeten we een heel gebouw verwarmen als we ook mensen kunnen verwarmen? Het is nog een pilot, maar er zijn zeker veel mogelijkheden.’

Minder  CO2-uitstoot, minder mensen ziek 

Duurzaamheid is volgens Oddy de oplossing voor veel uitdagingen binnen de sector Zorg en Welzijn. ‘Niet alle zorginstellingen hebben duurzaamheid al hoog op de agenda, zij denken meer aan het welzijn van mensen. Ik probeer dan uit te leggen dat duurzaamheid in het belang is van iedereen, dat verband is heel belangrijk,’ legt Oddy uit. ‘Als zorg- en welzijnsorganisatie investeren in duurzaamheid betekent op de lange termijn een lagere zorgvraag. Je stoot minder CO2 uit en dat betekent dat minder mensen ziek worden. Grotere instellingen zoals ziekenhuizen zijn echt al goed op weg, zij hebben een grote slagkracht. Bij kleinere instellingen kost het wat meer moeite om stappen te zetten, maar daar gaan wij ze vanaf nu bij helpen.’  

 

Hulp en ideeën zijn altijd welkom. Ben je geïnteresseerd en wil je een steentje bijdragen aan de verduurzaming van de sector Zorg en Welzijn? Mail Oddy via ofolgerts@sigra.nl

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.